Akupunktur / Akupressur

Akupressur er en del af at studere TCM. Ordet Traditionel Kinesisk Medicin (TCM), er et omfattende medicinsk system, der rummer flere forskellige former for behandling. I Danmark er akupunkturen den mest kendte form.

Akupunktur er en gammel kinesisk tradition som går mere end 2.000 år tilbage i tiden. Akupunktur er verdens ældste håndværk. Det er et velbeskrevet systemet, hvor der kommer flere og flere evidensbaserede undersøgelser, der bekræfter akupunkturens virkning.

Det betyder også at vi 2benede kan få tilskud til akupunkturbehandling via sundhedsforsikringer og hvis vi er medlem af Danmark. Der er vi dog ikke endnu med vores 4benede venner, men det kommer nok en dag.

Som lovgivningen er i dag, så er det KUN dyrlæger der må lave akupunktur med nål. Akupunktur kan dog gives med tryk (akupressur) eller ved at benytte laser på akupunkturpunkterne. Hos Key2Balance laver vi akupunktur via tryk som primære teknik, men vi kan også bruge laser, hvor dette kunne være relevant.

Hvad er akupunktur/akupressur så?

Akupunkturen/akupressuren kan være en svær størrelse at forstå. For at kunne forstå denne spændende behandlingsform, så er det nødvendigt at acceptere, at der findes andre forklaringer på hvordan kroppen hænger sammen, end den forklaring den traditionelle videnskab fremlægger. Når vi taler om kinesisk medicin, så er krop og psyke to aspekter af samme helhed. Dvs. at alle organer har et fysiks, psykisk og et følelsesmæssigt aspekt.

Opstår der en ubalance i en del af systemet, så vil ubalancen også findes i de andre dele af systemet. Denne ubalance søger vi at genoprette gennem forskellige diagnostiske metoder (kinesisk diagnose). Herefter skal ubalancerne genoprettes via en behandlingsplan som er nøje tilpasset individets kinesiske diagnose. Det betyder at der ikke er to individer der skal behandles ens, trods de har samme symptomer. Det kan altså ikke nytte noget at kikke i en bog og vælge nogle akupunkturpunkter ud som hjælper på f.eks. gigt. Det er den bagvedliggende ubalance der skal diagnosticeres og behandles.

Yin og Yang

Yin og yang symboliserer balancen mellem to modsætninger. De er kendt som symbol for altings iboende dualitet. I følge kinesisk medicin er symptomer eller sygdom en konsekvens af at der er ubalance i mellem Yin og Yang eller at patientens Qi (livsenergi) ikke cirkulerer optimalt.

Qi – livsenergi

Qi er vores livsenergi. Denne energi er drivkraften i vores krop. Qi flyder igennem hele kroppen samt i meridianbaner. Har vi for lidt Qi eller er denne blokeret, vil der opstå sygdom eller ubalancer. Vi kan balancere Qi, og derved også balancere Yin og Yang, via akupunkturpunkter på kroppen.

Meridianbaner

Der findes flere hundrede akupunkturpunkter på kroppen. Disse befinder sig primært på de 12 hovedmeridianer og de 8 ekstraordinære meridianer. 

Hvordan opstår sygdom?

I kinesisk medicin opdeler man årsag til sygdom i 3 hovedgrupper:

 • Udefrakommende klimatiske påvirkninger, så som varme, kulde, fugt og tørhed m.m.
 • Indvendige påvirkninger, så som psykiske og følelsesmæssige tilstande: Bekymring, nervøsitet, angst, vrede, sorg m.m.
 • Andre påvirkninger, arv, miljø, parasitter, fejlmedicinering, fejlfodring, fysiske skader eller overanstrengelse m.m.

Sygdom og ubalancer opstår når noget har stået på over længere tid, og ofte er der flere faktorer der spiller ind. Du vil derfor blive stillen en række spørgsmål, som kan hjælpe os med at finde frem til hvorfor og hvordan sygdommen/ubalancen er opstået. Sammen prøver vi at finde en passende balance i dyrets hverdag samt en behandlingsstrategi.

Hvad kan bla. afhjælpes?

WHO har udarbejdet en liste til mennesker

 • Gigt
 • Muskelsmerte
 • Ledsmerter
 • Smerter generelt
 • Mave-tarm lidelser
 • Stress, angst
 • Adfærdsændringer
 • Kredsløbsproblemer
 • Immunsygdomme
 • Hudproblemer
 • Lidelse i sanseorganer
 • Hormonelle lidelser
 • Og mange flere problemstillinger

Hvad behandler vi hos Key2Balance?

Vi har erfarring med forskellige problemstillinger.

 • Ledsmerter
 • Gigt
 • HD, AD
 • Spondylose
 • Muskelsmerter
 • Stress, angst, hyperaktivitet
 • Adfærdsændringer
 • Hudproblemer så som udslet, kløe m.m.
 • Inkontinens

Vores primære fokus er at genoprette den optimale balance i krop og sind, samt ved smerter i muskler, led og ved adfærdsændring.

Ved sygdom skal du altid konsultere din dyrlæge inden du booker tid. Akupressur må ikke stå istedet for dyrlægebehandling!
Vi vil dog gerne samarbejde med din dyrlæge omkring at løse et problem, eller henvise til en dyrlæge der har stor erfarring med akupunktur og diverse lidelser ved dyr.