Sports- og brugshunde

Sports- og brugshunde arbejder hårdt, og har derfor let ved at pådrage sig overbelastningsskader under arbejdet. Ligeledes er de mere udsatte for at få fysiske traumer ved forkert landing, uhensigtsmæssige spring osv.

 

Hvilke former for træning laver du?

Bidarbejde, jagt på land og i vand, feltsøg, slædekørsel, rally, agility, redningsarbejde, lure-coursing m.fl.
Det er blot nogle af de populære sportsgrene som kræver en del af hundens fysik, og hvor vi ser en del problemer i nakke, ryg, lemmer og hale.

 

Hvad kan vi så gøre?

For at holde vores hunde fit til konkurrence og/eller træning, så er det meget relevant med vedligeholdelses behandling. Her vil behandleren tjekker for begyndende skader og overbelastninger samt giver en behandling der hjælper kroppen til bedre at klare de fysiske anstrengelser. Ligeledes er det relevant at styrke hundens fysik for at optimere holdbarheden.

 

Hvor ofte skal vi så behandle?

Det kommer helt an på hundens fysiske tilstand, samt brugen af hunden og hvad jeres mål er. Der findes ikke en egentlig rettesnor for hvor ofte man bør behandle. DOG skal massage gives jævnligt for at give optimalt udbytte i forhold til den forebyggende effekt, men her kan du selv være deltagende så du ikke skal komme så ofte med hunden hos os.

De fleste hunde klarer sig super fint med ledmobilisering og justeringer, i forbindelse med fysioterapi og vævsbehandlinger som bla. massage, KST og fascie release mfl, når der opstår låsninger og skævheder i kroppen. Kroppen består af store mængder bindevæv og fascievæv, og derfor er vævsmobilisering den vigtigste behandling for at holde kroppen i god fysisk form. Derved undgår man et uhensigtsmæssigt træk i skelettet, som ville kunne give skævheder og låsninger.

Ledmobilisering, osteopati og kiropraktik, bør kun ske når der er et reelt behov. Ved overbrug at disse teknikker, kan man risikerer af skabe en form for hypermobilitet, som igen vil give endnu flere problemer. Det er derfor en stor fordel at holde hunden fit med vævsbehandlinger efter en osteopatisk og kiropraktisk behandling. Ligeledes er det relevant med passende træning for at få det optimale resultat, og fjerne årsagen til problemet.