Om uddannelsen til Hunde-, og katte massør:

Massør uddannelsen er en tværfaglig uddannelse, hvor du undervises i massage teknikker til både hund og kat, journalskrivning samt forskellige analyser der er relevant for din behandling af klienten. Du vil også blive undervist i basal fysioterapi på et brugervenligt niveau. Dvs. der er meget praktisk træning på uddannelsen. Som massør tager du en uddannelse i et håndværk, og det er vigtigt at du mestre disse færdigheder når du skal til den praktiske eksamen. Den teoretiske faglighed skal selvfølgelig også være i top, og derfor er der opgaver og prøver ved flere af modulerne i det foregående stof, samt et afsluttende teoretisk eksamen.

Mål for Hunde-, og kattemassør uddannelsen:

Som massør bliver du god til at fornemmer med hænderne, hvilke problematik du står overfor. Du kan palpere dig frem til landmarks og vurdere muskelmasse, muskel tonus, ledbevægelighed og opdage problemer i tide. Du kan supplere dyrlægens behandling, ved at forebygge og mindske f.eks. smerte og bevægelsesindskrænkning hos en gigtramt hund eller kat ol., afhjælpe kompensations problemer efter skader og/eller operationer m.m.

Du vil have tilegnet dig en bred faglig viden om anatomi, fysiologi og sygdomslære, samt de relevante aspekter af psykologien. Du kan rådgive om videre forløb, samt sammensætte en behandlingsplan og udføre en genoptræning/styrketræning og forebyggelse til den enkelte hund eller kat. Du får lært at skrive en fyldestgørende journal, hvor det tydeligt fremgår hvad dine fund og observationer er. Du kan vurdere om der er afvigelser i hundens/kattens bevægeapparat, og om det kræver nærmere udredning hos dyrlægen. Du arbejder altid i samarbejde med en dyrlæge når det drejer sig om syge dyr.

Du kan sammensætte et behandlings- og træningsforløb for sportshunde samt geriatriske patienter og patienter med forskellige skader eller genoptræning efter en operation (skulder, albue, hofte, knæ, ryg m.m.).

Du får i denne uddannelse ikke bare en uddannelse som massør, du får HELE PAKKEN, da vi på sidste del af uddannelsen arbejder med fysioterapi, genoptræning, balance-, og styrketræning m.m. Alt sammen noget som er relevant for at kunne tilbyde en optimal service for dine kunder. 

Din titel efter bestået eksamen lyder: Dyrlæge Eksamineret Hunde-, og Kattemassør med speciale i Rehabilitering.

 

Dette får du på uddannelsen:

Massere af teoretisk og praktisk læring om:

 • Massage
 • Specialteknikker
 • Akupressur
 • Ganganalyse
 • Positur og eksteriør
 • Fysioterapi og diverse hjælpemidler
 • Genoptræning
 • Styrke og balancetræning m.m.
 • Undervisere der ønsker at give dig alt den viden de selv har tilegnet sig igennem mange år

Dette får du på uddannelsen:

Massere af teoretisk og praktisk læring om:

 • Anatomi og fysiologi (eget online studie)
 • Sygdomslære
 • Halthedsdiagnostik og læring om lidelser i bevægeapparatet
 • Brugen af laser
 • Brugen og genoptræning på vandløbebånd
 • Opbygning af træningsprogrammer til de diverse skader
 • Hvordan træningsredskaber benyttes korrekt

Du får et hyggeligt og socialt læringsmiljø med andre ildsjæle, samt der er støtte og opbakning hele vejen igennem via vores praktiske moduler, spørgetimer og lukkede facebookgrupper i både anatomi og fysiologi samt massøruddannelsen.

Forudsætning for deltagelse på uddannelsen

Hvad kan du bruge uddannelsen til?
Du får en spændende faglig uddannelse, der går dybere end den gængse massage som mange kender i dag. Dvs. at du kan indgå et samarbejde med dyrlæger, internater, forsvaret’s eller politiet’s hundefører eller starte op som selvstændig m.m. Mulighederne er mange, og der er brug for veluddannede terapeuter der har HELE PAKKEN.

Forudsætning for deltagelse:
Forudsætningerne er din interesse for hunde og katte, og lysten til at lære.
Der er mange timer forbundet med uddannelsen, så du skal være indstillet på at der også er mange timers hjemmearbejde i form af massage på øvehunde, læsning på de enkelte moduler og opgaver som er udarbejdet, så du får glæde af dem efter endt uddannelse.
Du kan godt passe et arbejde ved siden af uddannelsen.

Forventninger til dig som studerende:
Du skal være engageret og strukturere dit studie, så du får afleveret dine opgaver/journaler til tiden. Du skal have lyst til at lære og ikke være bange for at spørge hvis du er i tvivl om noget.
Vi forventer at du får læst, følger med og deltager aktivt i undervisningen, så du ikke kommer bagud, da der så bliver for meget arbejde mod slut.

Hjemmearbejde:

Hjemmearbejde og tidsforbrug på massøruddannelsen:
Der skal øves hjemme på de praktiske ting og der skal laves journaler til aflevering over nogle af de patienter der er brugt til at øve på. Dette kan være hunde og katte på dyreklinikken, i hundeklubben, på internater eller dem du har i dit netværk.

Der vil i de praktiske moduler på skolen, blive afsat tid til at øve på forskellige racer med forskellige problemer, så alle har en chance for at nå flest mulige forskellige hunde og problemstillinger under uddannelsen.

Hver den første i måneden frigives teorien i online modulet, så du kan læse, lytte og se videoer af pensum til det enkelte modul. Der vil være online spørgetimer mellem modulerne, som kan genses efterfølgende.

 

Anatomi og fysiologi studiet:

Anatomi og fysiologi studiet er et særskilt studie, som kan tages som et selvstændig studie, eller du kan tage det før opstart på massøruddannelsen eller (for de hardcore) i første del af massøruddannelsen.

Anatomi og fysiologi er obligatorisk for at kunne gå til eksamen som massør og Kranio sakral terapeut! 

Niveauet ligger på sygepleje niveau og indeholder flere emner end hvad der er på veterinærsygepleje studiet. Dvs. at du får en god bred faglighed med dig på dette studie.

Hvert modul i anatomi og fysiologi finder du på vores online platform. Der er online spørgetimer hver måned, som kan genses i Q&A modulet på platformen.

Anatomi og fysiologi afsluttes med en skriftlig eksamen, som skal være bestået inden den afsluttende eksamen på massør og/eller KST uddannelsen.

Anatomi og fysiologi kan du starte på i god tid før massøruddannelsen starter op. På den måde kan du fordybe dig i hver enkelte emne uden at få for mange studietimer hver uge. Du kan gå til skriftlig eksamen i anatomi og fysiologi 2 gange om året.

Med denne uddannelse i tasken er du super godt rustet, til at forstå og opdage problemstillinger, som kræver dyrlægeundersøgelse. Du giver kunden en ekstra god og vigtig service.

Prøver og eksamener på massør uddannelsen:

Prøver og skriftlig eksamen:
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen samt en praktisk og mundtlig eksamen med en dyrlæge som censor.

Der skal laves et valgfrit projekt eller tværfaglig eksamensopgave i løbet af uddannelsen som skal fremlægges på sidste praktiske modul (modul 15).

Der vil være en praktisk eksamen i massageteknikker, fysioterapeutiskeøvelser og teorierne du har lært. Emnerne til eksamen er ikke kendt på forhånd, men når du kan dit håndværk, så er du klar til eksamen.

Vi forventer fremmøde til de praktiske moduler. Skulle du uheldigvis blive forhindret i at møde til et praktisk modul, vil du få en opgave som skal løses og filmes. Denne opgave sendes til os, så vi kan se at du er med på det praktiske og teoretiske som det pågældende modul omhandler.

 

Afsluttende praktisk eksamen på hundemassør uddannelsen:

Du kan gå til afsluttende praktisk eksamen når du har:

 • Bestået anatomi og fysiologi
 • Gennemført alle online moduler på massøruddannelsen
 • Deltaget i mindst 4 ud af 5 praktiske moduler
 • Afleveret alle journalafleveringer og fået disse godkendt
 • Afleveret alle opgaver
 • Afleveret dokumentation på at du har haft det antal øvehunde som kræves
 • Bestået skriftlig eksamen

Under eksamen vil censor være en dyrlæge der kender til massage og fysioterapi, og som selv har oplevet hvilken effekt behandling og træning har gjort for vedkommendes klienter.

Alle eksamener er bestået / ikke bestået ud fra en procent sats, så du vil ikke modtage en egentlig karakter.

Deltager antal:

Min 8 personer og max 18 personer. Ved fuldt hold, vil der blive ekstra weekender, så holdet kan deles i to grupper til praksismodulerne.
Skulle det ske at der er der færre tilmeldte end 8, vil vi udskyde opstarten et par måneder.
Du kan senest hoppe på uddannelsen på modul 2.

Tilmelding til hundemassør uddannelsen:

Er du interesseret i hundemassør uddannelsen, bedes du sende tilmeldingsblanketten Tilmeldingsblanket retur til os.
Husk at anføre, hvis det er en anden end dig selv der betaler for uddannelsen.

 

Underviser på uddannelsen:

På uddannelsen er primære underviser Karina Søgaard. Der vil være gæsteundervisere i sygdomslære (ortopædkirurg), dissektion (dyrlæge), laser samt andre relevante emner som kan komme op som bonus på spørgetimerne.

Tilmelding og betaling på massøruddannelsen:

Uddannelsen er ikke statsanerkendt og derfor er det en egenbetalt uddannelse. Betaler din arbejdsgiver, skal du blot påføre dette på tilmeldingen med navn, adresse, tlf. nr. og mail.

Prisen på anatomi og fysiologi er på kr. 5.500,- incl. skriftlig eksamen. Prisen for massøruddannelsen er på kr. 37.000,- incl. honorar til censor på eksamensdagen.

Her i indgår læring i online univers, spørgetimer, praktiske træningsmoduler løbende igennem uddannelsen, skriftligt materiale, lukket sparringsgruppe for hvert hold samt en fælles gruppe for alle der er uddannet hos Key2Balance. Det er muligt at booke undervisningslokalerne samt relevant udstyr ol. hos Key2Balance til studiegrupper under uddannelsen.

Depositum på kr. 7.000,- bliver opkrævet ved tilmelding og restbeløb på kr. 30.000,- forfalder 60 dage inden opstart. Depositum er din garanti for en plads på uddannelsen, og tilbagebetales ikke ved fortrydelse. Fortryder du senere end 60 dage før opstart, kan vi ikke love at vi kan afsætte pladsen til anden side, og du hæfter derfor for det fulde beløb. Dette gælder også ved afdragsordningen.

Afdragsordning på uddannelsen:

Ønsker du en afdragsordning på restbeløbet, kan dette lade sig gøre via 5 rater á 6.400,-.
Uanset hvordan du vælger at betale for uddannelsen, så skal du være opmærksom på at du forpligter dig til at betale det fulde beløb af uddannelsen hvis du springer fra når der er kortere end 60 dage fra opstart. Dette er pga. din plads ikke kan overtages af en anden, når først uddannelsen er startet.

Skulle du uheldigvis blive forhindret i at gennemføre uddannelsen, så er du velkommen til at følge det næste hold uden ekstra omkostninger end til censor.

 Læs om praktisk info her

Alle moduler skal være gennemført, og alle 5 afdrag skal være betalt, før du kan gå op til eksamen. Evt. reeksamen koster 1000,- pr. gang, som dækker censor. Del eksamenerne er gratis at gentage.

 

Infomation om datoer for næste hold

Læs mere her